Skip to main content

Soiscéal na bhfilíAg breathnú cúpla lá ó shin ar Soisceál Pháraic ar TG4. Cúrsaí filíochta a bhí i gceist, saothar Michael Hartnett ach go háirithe. Ar an bpainéal bhí Liam Carson, Gabriel Rosenstock agus Mary Shine Thompson. Ní mó ná sásta a bhí siad leis an obair, ón méid a chuala Liopa an Chait ar aon nós. Níor bhain sé le filí Innti, níor chuir sé suim sa ghluaiseacht nua filíochta agus é ag bualadh timpeall Teampall Ghleanntáin i gCo Luimní nach ceantar breac-Ghaeltachta fiú amháin é agus é ag féachaint siar ar shean leads sean-aimseartha leathchraiceáilte na seachtú aoise déag sna hoícheanta fada fírfhliucha anfa ar toinn taobh leo a bhainfeadh an ceann díot mura mbeadh do Bhurberry agat agus gan taithí ar bith acu ar an Long Valley agus cailíní Chorcaigh. Bhuel, fair enough, níl an oiread sin spéise agam féin i gcuid mhaith den fhilíocht Ghaeilge a d’fhoilsigh sé nó i bpolaitíocht gheaitsiúil leithéid A Farewell to English, ach ba chéim san aistear iad, bhí sé ag iarraidh traidisiún agus pobal a aimsiú dó féin agus theastaigh an teanga uaidh, theastaigh Ó Rathaille agus Ó Bruadair agus Haicéad uaidh ag an bpointe sin. Theastaigh an guth fíochmhar sin uaidh agus é ag éalú uaidh comhthéacs a linne, uaidh féin, b’fhéidir.

Ach ansin thosaigh GR ag ionsaí na filíochta Béarla chomh maith. Inchicore Haiku? Muise ní haiku in aon chor iad, nach raibh fhios aige go mbaineann na haikus leis na séasúir agus mura bhfuil chuile bhraon báistí agus chuile dhuilleog fhómhair istigh agat sna seacht siolla déag taobh leis na froganna ag plopáil sna linnte, b’fhearr duit fanacht abhaile ag breathnú ar Ní Gaeilgeoir Mé nó ar Desperate Housewives. Chuile sheans nach róbhuartha a bhí Hartnett faoin easpa dúlra sa dán, óir tá an dá chuid ann den teideal agus tábhacht ar leith ag baint le ‘Inchicore.’ Ní raibh sé ag iarraidh an traidisiún Seapánach a shaothrú. Ach ar ndóigh, a dúradar, thosaigh sé ag cleachtadh na foirme sin de bharr go raibh sé ag ól agus nach raibh de fhuinneamh nó de chumas aige tabhairt faoi dánta níos faide. Seo an cineál truflais a thagann as an léirmheastóireacht bheathaisnéiseach. An amhlaidh go raibh Basho chomh tugtha don saké nach raibh sé in ann dul thar trí líne? Tá mé ag léamh eipeagram de chuid Catullus agus Martial i láthair na huaire agus ní chreidfeá boladh an fhíona ar na leathanaigh, míorúilt ar fad gur landáil focal amháin ar an bpár agus na leads amuigh óiche i ndiaidh óiche i mbun ragairne agus scléipe agus chuile short iompraíochta nach bhfuil sé de chead againn a lua i mblog soineanta mar seo.
Níl fhios agam céard tá uathu – úrscéalta i bhfoirm véarsaíochta, b’fhéidir. Comhartha eicínt nach bhfuil an intleacht faoi bhrú an óil nó na ndrugaí. Caithfidh mé fáil réidh anois díreach leis na haikus a bhí do mo choinneáil ó mhaith.....

Comments

sean lysaght said…
Ceist agam ort, a Pheadair: an bhfuil Beckett aistrithe i nGaeilge? Ta iarratas mor faoi sheol anois, Beckett a mhealladh ar ais chuig an tir seo mar fior-Eireannach: ta dushlan ann, Krapp agus a leithead a chuir a fail i nGaelige - do thuraim?
The Cat Flap said…
Hi a Sheáin, níl mé cinnte ach sílim go bhfuil leagan Gaeilge ann de Godot -- mura bhfuil dul amú orm. Ach aontáim leat -- bheadh sé thar a bheith spéisiúil Krapp a chloistéail i nGaeilge....
sean lysaght said…
Taim ag athleamh Molloy. Eacht mor don aistritheoir, silim, a leithead a chur i nGaeilge, ta an oiread sin fealsunacht ann faoin teangan.
(Oireadh Beckett go mor le tirdhreach garbh, iarghulta an iarthair. Samhlaim gnathog Krapp i dteach beag ar Inis Meain...)
Mo leithsceal de bharr easpa sinithe fada
puthwuth said…
Trachtann Maddy Rooney ar an nGaeilge in All That Fall, eagla uirthi (no suil aici, n'fheadar) go mbeidh an Bearla marbh gan mhoill 'just like our own poor Gaelic'.

Trachtann a fear ceile ar an bhfocal ceinne -- fir -- ar dhoras an leithris, 'in accordance with Grimm's law'.

Cloistear 'Slainte' ag an gcoisir ud in 'A Wet Night'. Agus sin an meid.

A Sheain, i laimhscribhinni Krapp's Last Tape faighimid amach gur i North Great George's Street, BAC, a bhfuil conai ar Krapp. Is follasach go bhfuil taithi aige ar an Iarthar afach -- 'to be again in Croghan...'
Mike Begnal said…
Maidir leis an méid an dúradh faoi Ó Rathaille is mar sin de, tá an ceart agat, is guth fíochmhar é, fiú sa lá atá inniu ann, d’éinne a bhfuil leid ar bith aige/ci é a léamh. Go pearsanta, ní fheicim conas is féidir Ó Rathaille a shárú i bhfilíocht na Gaeilge. Ag an am céanna tá an-suim agam sa ghluaiseacht Innti. N’fheadar cén fáth a mheasfadh an painéal go bhfuil siad seo comh-eisiach...
Mike Begnal said…
Ar bharr a mhéid sin a luaigh mé thuas, féach an píosa a scríobh mé le déanaí ar mo bhlog féin faoi Corkery/The Hidden Ireland.

Popular posts from this blog

John Riley

John Riley’s early death — he was murdered by two muggers at the age of forty-one — combined with a history of publication by small presses and a talent that doesn’t lend itself to easy categorisation have tended to keep his work on the margins, admired by the few but generally unknown. This is a pity, because Riley was one of the finest poets of his generation. In his lifetime he published three collections, Ancient and Modern with Grosseteste Press, which he founded with Tim Longville in 1966, What Reason Was, and That is Today, published by Pig Press in 1978, the year of his death. The now out of print Collected Works (Grosseteste Press) came out in 1980. Carcanet published his Selected Poems, edited by Michael Grant, in 1995.

I had always been impressed by the few poems I came across in anthologies like A Various Art, edited by Andrew Crozier and Tim Longville. The impression I had of an extraordinarily gifted poet was borne out by the Selected Poems. I first came across this in …

The rustling of the silk

Back after a long absence with three versions of a poem from the Chinese, for our edification, followed by a moral quandary.

The first is Ezra Pound’s.

Liu Ch’e

The rustling of the silk is discontinued,
Dust drifts over the court-yard,
There is no sound of footfall, and the leaves
Scurry into heaps and lie still,
And she the rejoicer of the heart is beneath them:

A wet leaf that clings to the threshold.

Much has been written about Pound as a translator or mediator of Chinese poetry into English. He didn’t speak Chinese, so his versions don’t have scholarly pretensions. In the Cathay poems he relied on the notes that Ernest Fenollosa compiled in Tokyo, and was quite happy to use the Japanese designation Rihaku for the Chinese poet Li Po. Arthur Waley, whose own translations of Chinese poetry were hugely influential, objected to many of Pound’s versions, though it’s hard to see how his version of, say, ‘The River Merchant’s Wife: A Letter’ improves on Pound’s. Pound’s great gift as a p…

Songs of the earth (1): Yannis Ritsos

The Meaning of Simplicity
I hide behind simple things so you’ll find me; if you don’t find me, you’ll find the things, you’ll touch what my hand has touched our hand-prints will merge.
The August moon glitters in the kitchen like a tin-plated pot (it gets that way because of what I’m saying to you), it lights up the empty house and the house’s kneeling silence– always the silence remains kneeling.
Every word is a doorway to a meeting, one often cancelled, and that’s when a word is true: when it insists on the meeting.
(Translated by Edmund Keeley, published in The Greek Poets: From Homer to the Present, Norton, 2010)
Yannis Ritsos’ output as a poet was enormous. He published more than a hundred collections of poetry, and often wrote with great speed, sometimes producing three collections in a single year. Such protean fluency can interfere with the reception of a poet in his own culture, and it can also inhibit or distort the reception in translation. How do you choose? How much o…